Erediens – Sondag 09:00

Die diens is vir die hele gesin met aktuele prediking en sang.

Kleuterkerk – Sondag 09:00

Maatjies van +- 3 tot 6 jaar oud woon die dienste by.

Kinderkerk – Sondag 09:00

Kinders woon eers die Erediens saam met hul ouers in die Kerk by waarna hulle uitbeweeg na die saal in kleingroepe. Gr.1 - Gr.6

CRIB – Sondag 17:00

CRIB
(Christus regeer in Bergsig/Christ rules in Bergsig)

Ons bediening aan jongmense vanaf Graad 7 tot 12, Sondagaande vanaf 17:00 - 19:00

Geloofstoerustingsgeleentheid – Sondag 18:00

Elke Sondagaand word daar skrif & aktuele temas behandel.

Geleenthede & Inligting

Sosiale Media Nuus

Dankoffers

Ons dankbaarheid teenoor die Here vir al die seëninge in ons lewens kan ook met jou bydraes betoon word om daarmee die vele essensiële behoeftes in die gemeente aan te spreek.

Fotos

Fotos van projekte en NG Bergsig gemeente.

Laai Gratis Af

​As jy op soek is na enige vorms, registrasies, of ander media soos preke, kliek hier om dit af te laai.

Groei Saam

Skakel in by ons weeklikse Bybelstudies, Logos, Bybellees en meer.

My Diens

Dis die moeite werd om jou lewe vir iets betekenisvols te gee. Raak betrokke by een van ons vele bedieninge van die gemeente..

Ons kan help

​As jy enige behoefte het, hetsy emosioneel, geestelik of fisies van aard, kan jy gerus by ons gemeente aanklop vir hulp.