Bedieninge

Waar kan ek betrokke raak?

Skakel die kerkkantoor of ‘n leraar as jy voel die Here roep jou om betrokke te raak.

 • EIENDOMME EN FASILITEITE: Instandhouding van die geboue en terrein en beplanning vir nuwe fasiliteite
 • DIENSWERKERS: Hanteer die kollekte op Sondae tydens die eredienste en bedien nagmaal.
 • BEGRAFNIS EN GASVRYHEID: Voorsien versnaperinge by begrafnisse en ander funksies wanneer nodig.
 • BEJAARDEBESOEKE: Kuier en bemoedig bejaarde mense in die gemeente.
 • GOUE GERWE ( BEJAARDES SOSIAAL): Behulpsaam met die reël van ontspanningsgeleenthede en uitstappies vir bejaardes.
 • TEESKINK: Skink tee na die oggend- en aanderedienste.
 • SIMBOLIEK: Help die leraars met die versiering en verskillende ander vorme van simboliek in die kerk en tydens die eredienste.
 • TEGNOLOGIE (KERK EN SAAL): Help met die instandhouding van die rekenaars, projektors, klank, ens. in die kerk en in die saal tydens eredienste.
 • MUSIEK: Deel van die sanggroep en begeleidingspan tydens eredienste in die kerk en die saal.
 • GEBED: Doen voorbidding vir die gemeente, gemeenskap e.a.
 • PROJEKTE:(BASAAR/GHOLFDAG/MELODRAMA)  Raak betrokke by die jaarlikse genotvolle  fondsinsamelings
 • KLEREBANK: Ontvang tweedehandse klere wat van die gemeente ontvang word en versprei dit onder behoeftige mense.
 • SIEKEVERSORGING: Ondersteun siek mense in diie hospitaal en tuis deur oproepe en besoeke.
 • MENSE IN NOOD: Ondersteun mense wat pastorale sorg en/of materiële of fisiese nood het.
 • KLEUTERS: Help met die geestelike versorging van kleuters tydens die oggenddienste.
 • KINDERS: Help met die geestelike versorging van kinders tydens die oggenddienste. Help ook met reël van kampe.
 • TIENERS: (CRIB) Help met die geestelike versorging van tieners (13 – 18). Help ook met Tienerkampe.
 • MANNE: Reël en beplan verskillende aktiwiteite wat mans geestelik laat groei en hulle rol en plek in die gemeente, huwelik en gesin laat verstaan en uitleef.
 • VROUE: Reël en beplan verskillende aktiwiteite wat vroue geestelike laat groei en hulle rol en plek in die gemeente, huwelik en gesin laat verstaan en uitleef.
 • KLEINGROEPLEIERSTOERUSTING: Behulpsaam met die toerusting van kleinroepleiers in die gemeente.
 • SENTRUM VIR VOORTGESETTE TEOLOGIESE OPLEIDING: Skakel met ds. Arthur wat evangeliste in die gemeente oplei..
 • SENDING: Raak betrokke by uitreikgeleenthede.
 • FINANSIËLE BEPLANNING EN KONTROLE: Deel van die groep wat die begrotings van die verskillende aktiwiteite koördineer sodat die gemeente se geld op ‘n verantwoordelike wyse aangewend word.
 • NUWE LIDMATE: Is behulpsaam met die verwelkoming en inskakeling van nuwe lidmate by die gemeente.
 • PERSONEELAANGELEENTHEDE (DIENSVERHOUDINGE): Betrokke by alle sake met betrekking tot die personeel van die gemeente.
 • KOMMUNIKASIE: Betrokke by ‘n span wat verantwoordelik is vir die kommunikasie met die gemeente en die gemeenskap.