NG Bergsig en die “Lockdown”

Geagte gemeente,

Met die afkondiging van die “Lockdown” tot en met 16 April 2020 deur ons president, het die situasie redelik drasties geëskaleer. Wie kan dink dat ons lewens so drasties onderstebo gegooi kan word?

Daar heers ook groot vrese onder ons mense. Ek besef ook hoe mense na enige iets gryp wat hulle kan. Die heel gevaarlikste natuurlik is die sosiale media. Ek is seker as ek ’n storie versprei dat fyngemaalde kerkklokke in bietjie kookwater, 2 maal per dag, jou immuun maak teen die virus, breek Suid-Afrika vannag nog al die kerktorings af en steel die kerkklokke.

Ek besef dat Corona en die “Lockdown” allerlei vrese by mense oproep en dat die ekonomiese gevolge hiervan geweldig kan wees. Maar dit help nie om paniekerig te reageer nie. Dink net aan die toue mense en leë rakke by die supermarkte. Dit help ook nie as ons onverskillig omgaan en maak asof daar niks fout is nie. Dit is nou die tyd om juis nugter en met die beste inligting en kennis die krisis te hanteer.

Soos wat ons die hele tyd sê, is jy as lidmate se welsyn in hierdie kritieke volgende paar weke vir ons baie belangrik. Daarom gaan ons kerkraad elke week die gemeente kontak en hoor hoe dit gaan. Hulle sal vir jou ’n gebed oor die foon doen. Ons wil ook op hierdie manier hoor of daar enige nood is waarmee ons kan help. Voel asb. vry om met die kerkraadslid te praat. Ons sal alles binne ons vermoë doen om jou en jou gesin te help.

Ons is steeds oortuig daarvan dat ons Vol-uit Liefde sonder grense moet nastreef. Ons is ook steeds verbind daaraan dat ons mekaar en die gemeenskap moet versorg. Daarom is ons leuse vir hierdie tyd:

NG Bergsig “IS” Kerk.

Die “IS” staan vir Individu en Situasie. Dit beteken dat ons steeds kerk sal wees en alles moontlik sal doen om ons gemeentelede en die gemeenskap geestelik en fisies te versorg.

Die eerste deel van ons versorging gaan oor die individu. Dit is jy as individu. Jou geestelike en fisiese welstand. Dit is ook die ander individu. Haar of sy welstand. Geestelik en fisies. Juis dit is wat ons verstaan onder “Jou naaste liefhê soos jouself.

Die tweede deel van ons versorging gaan oor die situasie. Dit is ons eie situasie. Hier gaan dit oor die welstand van ons gemeente, bv. ons eredienste en bedieninge. Dit is ook die groter situasie, m.a.w. ons dorp, gemeenskap en die land. Jesus se opdrag was duidelik: “Jerusalem, Judea, Samaria en die uithoeke van die aarde.

 

In die lig hiervan, gee ek graag die volgende reëlings aan u deur:

Ds. Nadine, oom Hennie en ekself sal saamwerk om jou en jou gesin geestelik by te staan. Ons gaan ’n gebed of riglyne vir gebed elke dag uitstuur, asook ’n stukkie wat gebruik kan word vir huisgodsdiens. Hierdie is die ideale geleentheid om die gewoonte te vestig, indien julle dit nie doen nie. Ons sal ook ’n preek beskikbaar stel op video en audio. Al hierdie inligting sal op ons verskillende sosiale media platvorms uitgegee word.

Jy is ook welkom om deel te word van ons gemeente se WhatsApp-groep: Bergberig. Kliek net op hierdie link: https://chat.whatsapp.com/InjW7QV33pPFm7UazHuVhg

  • Oom Hennie Coetzer sal elke dag ’n gebed of riglyne vir gebed uitstuur.
  • Nadine en ds. Pieter sal vir u ’n stukkie vir huiskerk uitstuur.
  • Sondae sal ons vir u ’n preek op video of audio aanstuur vir die erediens.
  • Soek asb. na gepaste liedjies wat julle as gesin kan saamsing op Youtube.
  • Vir die week van Paasfees sal ons van Maandag tot Sondag jou elke dag bedien met ’n video, sowel as ’n geskrewe teks. U sal steeds die wonder van Goeie Vrydag en Opstanding Sondag kan vier.
  • Ons het ’n skrywe ontvang wat aandui dat daar geen begrafnisse of gedenkdienste in die kerkgeboue mag plaasvind nie. Die leraars kan wel vir net die naby familie ’n kort vinnige diens in hulle huise hou. Kontak asb. vir my (ds. Pieter 082 561 8500) of ds. Nadine (084 219 0541)

U sal besef dat hierdie gebeure groot implikasies het vir ons gemeente se beskikbare middele om ons bediening te laat voortgaan – spesifiek finansieel.  Waar nodig sal ons minder-bevoorregtes bystaan. Met geen eredienskollektes in die volgende weke nie, doen ons ‘n beroep op u om via internetbankdienste, SnapScan of direkte inbetalings (EFT) ‘n dankofferbydrae te bly gee. (Bank besonderhede: NG Bergsig, by ABSA, rek.no. 1220580101).

Dit is Lydenstyd en daarom wil ons jou steeds aanmoedig om hierdie geleentheid te gebruik om ook geestelik te fokus. Ons wil jou vra om in hierdie Lydenstyd die volgende slagspreuk aan te leer:

“Was jou hande EN jou hart!”

Jy kan dan elke keer as jy jou hande was ’n gebed doen. Bid vir jou geliefdes, naby en ver hiervandaan. Bid vir ander mense in Suid-Afrika en regoor die wêreld. Bid vir die regering en gesondheidswerkers. Bid vir hulle wat reg en orde moet handhaaf.

Omskep hierdie krisis in ’n geleentheid.

En nou dra ons jou op aan die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die troosvolle gemeenskap van sy Heilige Gees. Amen.

Die Leraars