Covid-19 Inligting

Eredienste tydens Covid 19

Ons eredienste in die kerkgebou het weer hervat.

Covid 19 protokol soos deur die regering weergegee word gehandhaaf

Kinderkerk en kleuterkerk asook ons Crib eredienste het ook weer hervat