Kinderkerk Registrasie Graad 1-6

Kinderkerk Registrasie Graad 7-10

Registrasie Belydenis van Geloof

Doopregistrasie

Kontak Jackie admin@ngbergsig.co.za

Huweliksregistrasie

Kontak Jackie admin@ngbergsig.co.za

Begrafnisregistrasie

Kontak Jackie admin@ngbergsig.co.za

Registrasievorm vir Nuwe Intrekkers

Kontak Jackie admin@ngbergsig.co.za

Opdateringsvorm vir lede

Kontak Jackie admin@ngbergsig.co.za

Debietorders