Om te bid, is om jouself te ontmagtig. Jou hele bestaan oor te gee. Om jou hele lewe te plaas in die mag van die groot “ Ek is”.

Matteus 21:22: “As julle glo, sal julle alles ontvang wat julle in gebed vra.”

Ons is daarvan oortuig dat daar iemand in die gemeente is wat die Here roep om as gebedskoördineerder op te tree. Die persoon sal gebedsgroepe (tye) en sake wanneer gebid word in die gemeente koördineer. Word stil by die Here en hoor of dit jy is. Kontak ds. Willem vir navrae.

Sondag

Alle lidmate word genooi om voor die diens  elke Sondag om 7:45 – 8:30  saam te kom bid in Kamer 9
(Punt van die westelike gang).
Dit is ‘n stilwordgeleentheid om vir die gemeente te bid vir herlewing. Ons bid ook spesifiek vir die erediens.

Vrydag

Kom bid saam met ons Vrydagoggende om 5:30 – 6:30 in die Biblia (langs konsistorie).
Ons bid vir die Gemeente en sy werksaamhede asook gebedsversoeke en sake. Ons bid ook vir die land en sy mense.

Tuisgebed

Word deel van ‘n groep wat elke dag in hulle persoonlike stiltetyd luister na wat die Here vir die gemeente sê. Deel dan die gedagtes of wat jy hoor met die WhatsApp-groep, sodat hulle saam met jou bid en jy saam met hulle. Stuur jou besonderhede vir ds. Pieter (082 561 8500) of Derick (082 928 9541) om deel te word van die groep .

Sluit aan by een van die groepe! Die tyd om te bid is nou!