God het die gesin geskape as middelpunt van ons lewens. Daarom is dit belangrik dat gesinne ook saam rondom God se woord verkeer.

Ons sal gereeld Teksverse plaas wat u as gesin kan saamlees en oordink.