Selgroepe

Kontak ds. Pieter Jordaan indien jy by 'n selgroep wil aansluit of 'n nuwe sel wil begin.

Selleiers-opleiding vind gereeld plaas. Kontak ds. Pieter Jordaan as jy wil inskakel.

Logos

‘n Geleentheid om saam met mede geloofsreisigers te worstel oor geloofsvrae. 

Ons soek die antwoorde in die Woord en saam leer ons God beter ken.

Kuier saam met ds. Willem Immelman elke Woensdag vanaf 18h30 tot 20h00. 

Kontak ds. Willem Immelman vir meer inligting.

Bybelstudie saam Willem

Bybelstudie is vir Bergsig `n primêre bedieningswerktuig waarmee ons lidmate wil toerus om die Woord van die Here op `n sinvolle en verantwoordelike wyse te bestudeer.

Elke Woensdagoggend (tydens skoolkwartale) tussen 09:30 en 10:30 is daar ‘n Bybelstudiegroep wat deur ds. Willem Immelman gelei word.

Bybelstudie saam Hennie

Bybelstudie is vir Bergsig `n primêre bedieningswerktuig waarmee ons lidmate wil toerus om die Woord van die Here op `n sinvolle en verantwoordelike wyse te bestudeer.

Elke Woensdagoggend (tydens skoolkwartale) tussen 10:30 en 11:30 is daar ‘n Bybelstudiegroep wat deur Hennie Coetzer gelei word.