Bergsig  – ‘n Gemeente in die Wêreld

Ons is gelowige mense wat saam deur God vergader is, wat die nood, seer en onsekerheid van die wêreld en mekaar wil omhels in die Naam van Here, Jesus die Christus.

As gestuurdes van God, eer ons Hom, versorg ons mekaar, verleen ons hulp en bring ons hoop met entoesiasme.

Bergsig Gemeente Geloofs Credo

 1. Die Drie-Enige God is die enigste Onafhanklike, Heilige, Skepper en Onderhouer van alle dinge.

 2. Ons erken Sy heiligheid en uniekheid en onderwerp ons volledig met liggaam en siel aan Sy leiding en sorg.

 3. Hierdie enigste God is die Alfa en die Omega van ons bestaan en ons vertrou Hom vir alles in ons lewe.

 4. Hy is in my en ek is in Hom. 

 5. Hy word aan ons geopenbaar in en deur sy Woord.

 6. Sy Woord leer en oortuig ons dat Jesus gebore is uit die maagd, Maria en dat Hy opgestaan het uit die dood.

 7. Ons het `n vaste voorneme om te lewe soos Hy ons leer in sy Woord.

 8. Dit is vir ons belangrik om mense te lei tot oorgawe aan Hom en om self geloofsekerheid te kan ervaar.

 9. Nou maak die eie ek nie meer saak nie, maar al wat belangrik is, is wie ek in God is.

 10. My visie op God het my visie van hoe ek ander mense sien, verander.

 11. Ons word uitgestuur soos skape tussen wolwe in.

 12. Ons honger na kennis van sy Woord.

 13. Ons gemeente wil `n platvorm wees waar mense toegerus word tot getuienislewering.

 14. Ons wil sekere geloofsgewoontes in ons gemeente vestig wat op `n deurlopende basis ons lidmate toerus tot diens aan God en ons medemens.

 15. Ons wil spesiale geleenthede skep waar lidmate opgewonde gemaak word om te dien.

 16. Ons streef daarna om in elke erediens elke lidmaat te begelei na `n ware ontmoeting met die Lewende God.

 

Al ons werksaamhede voldoen aan die ooreengekome waardes:

 1. 100% “Excellence” – Uitnemendheid in alles wat ons doen.

 2. Lojaliteit – Ons stel die gemeente en ander altyd eerste.

 3. Integriteit- My woord is die waarheid en daarby staan ek.

 4. Respek – Ag ander hoër as myself.

 5. Eenvoud – Ons doen alles so eenvoudig moontlik.

 6. Egtheid – Ons het geen verskuilde agenda nie – net gehoorsaamheid aan God.

 7. Eenheid – Die eenheid van die gemeente is belangriker as persoonlike voor en afkeure.

 8. Omgee – Om die wêreld deur ander se oë te sien en van daar te help.

 9. Verantwoordelikheid – om verantwoordelikheid te neem vir dit wat my taak is asook vir die lewe van my mede gelowige.