Waardes

Bergsig – Voluit LIEFDE sonder grense

Ons waardes

Gehoorsaamheid

Dit is om telkens te vra: Is ons besig om Jesus te volg?

Jer. 7:24, 1 Pet. 1:14-16, Fil. 2:12-13

Integriteit

In alle opsigte van jou lewe,
sal jou ja, ja wees
en jou nee, nee.

Matt. 5:37, Jak. 5:12, Rom. 3:3

Verantwoordelik

Ek neem verantwoordelikheid, daarom kan ander my vertrou.

1 Tess. 2:2-3 en 13, Efes. 4:1, Matt. 25:23

Kalmte

Ek kies om kalm te bly ongeag die omstandighede.

Fil. 4:7, Efes. 4:31, 2 Kor. 6:3-4

Egte Verhoudings

As ek wen,
verloor ons.

Joh. 15:12-13, Fil. 2:3-4, Gal. 6:2

Respek

Ek moet dit verdien, maar ek is dit aan almal verskuldig.

1 Pet. 2:17, Mark. 7:6, Rom. 13:7